47e Randonnée des 150 km du HainDate / Heure
Date(s) - 03/09/2023 - Toute la journée

Catégories


47 ste Randonnée des 150 km du HAIN

                     Zondag 3 september 2023                                                                                           

Voor de 47e editie van de 150 km van de Hain verwachten wij u in de Ferme du Bon Dieu qui croque,

We rijden 80 km over de prachtige binnenwegen van Waals-Brabant. We houden even een verfrissende halte in een typisch café in Jauche. In het café ‘le Rustique’ op de Grand-Place, waar je van het  lokaal biertje, de MOUSTICO kan genieten of van een ander drankje met een kleine snack.
De 80 km lange terugweg voert over aangename wegen. Bij aankomst in de Ferme Smette wordt het aperitief geserveerd zoals elk jaar dankzij ons zeer vrijgevig erelid André Plasch. Daarna volgt een gezellig 3-gangen diner en de uitreiking van de wisselbekers.

Er zal geen pechverhelping zijn, dus zorg ervoor dat je een bijstandsverzekering afsluit.

Wisselbekers :
1) De ‘Challenge André Van Ackeren’ voor een eerste deelname in de categorie ‘sport’. Bij gelijke stand voor de hoogste cilinderinhoud.
2) De ‘Challenge Léon Wautier’ voor de jongste deelnemer in de categorie ‘sport’.
3) De ‘Challenge André Plasch’ voor de oudste auto.
De wisselbekers worden toegekend aan leden die met hun gehomologeerde auto de volledige rit hebben uitgereden. De wisselbekers worden geen twee opeenvolgende jaren aan hetzelfde lid toegekend.

R E G L E M E N T

Alle voertuigen moeten in perfecte rijdende staat zijn. Er moet een gevarendriehoek, een achteruitkijkspiegel, een brandblusser, een eerste-hulp kit en een veiligheidsjasje aan boord zijn.  De wegcode dient te worden gerespecteerd met inbegrip de bepalingen inzake het alcoholgebruik. Het inrichtend comité houdt zich het recht voor het parcours te veranderen en alle maatregelen te nemen die zich zouden opdringen voor een goed verloop van het evenement. De commissaris-generaal heeft ook het recht een deelnemer die de wegcode niet zou naleven of die door zijn gedrag de club oneer zou aandoen uit te sluiten

Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen goederen en zijn wagen. De verantwoordelijkheid van de Club zal niet kunnen ingeroepen worden in geval van brand, diefstal, verlies, schade, vandalisme of ongeluk met andere voertuigen.

De rol van de wegcommissarissen beperkt zich tot het duidelijker maken van de signalisatie, maar zij kunnen zich in geen geval in het verkeer opdringen. De grootste voorzichtigheid blijft geboden voor de volledige rit. . 

P R O G RA M M A

Samenkomst : La Ferme du Bon Dieu qui croque – Ferme Smette 2/B   1461 Haut-Ittre

                          .

Programma (+/-160 km)

Van 8.00 tot 9.00 uur : ontvangst van de deelnemers, auto’s worden gelost en ontbijt
Om 09.00 uur : briefing en vertrek naar Jauche

Om 11.20 uur : aankomst in Jauche aan het café Le Rustique
Om 12.30 uur : vertrek voor de terugrit naar de Ferme Smette

Om 14:30 uur : aperitief
Om 15:30 uur : 3-gangen maaltijd drank inbegrepen

Zijn in de inschrijving begrepen :

– Ontbijt en vertrekpakket
– Tussenstop
– Aperitief aangeboden door André Plasch
– 3-gangen lunch, drank inbegrepen

Organisatoren: Christian & Jocelyne Wautier gsm: +32 475541924
bijgestaan door Lina, Vanessa Wautier & Catherine Staf                         

             

Hierbij inschrijvingsformulier te sturen ten laatste tegen 25 augustus 2023 per mail naar rvccb@rvccb.be of per

post naar Christian Wautier, 20 Avenue de la Paix, 1420 Braine-L’Alleud, samen met de betaling op rekening van de

RVCCB :  BE38 3101 4396 6072 –  BIC : BBRUBEBB

Belangrijk: de inschrijving voor het evenement is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen na inschrijving.

                                 Inschrijvingen worden afgesloten op  25 augustus 2023

                                                                      

INSCHRIJVINGSBULLETIN

Ondergetekende…………………………………Voornaam ……………………Geboortedatum…………..…….

Adres ……………………………………………………………………………… ………………………………………

Lidnummer  …………….N° GSM…………………………mailadres……………………………………………………..

Verbind mij deel te nemen aan de ”Randonnée des 150 km du Hain” van zondag 3 september 2023 met mijn wagen :

Merk……………………………………… Type …………………………… Jaar…..….…………………

Nummerplaat  ………………   chassis N° ………………   motor N°  ….………….

Gehomologeerd N°   …………. of in afwachting ervan.             

De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan huidige rit. Hij verklaart dat de staat van zijn voertuig en de inschrijving beantwoorden aan de wettelijke normen en geldende reglementen en geldig verzekerd is voor het evenement. Hij verbindt zich alle regels betreffende de wegcode te eerbiedigen. In geval van overmacht kan de organisator een andere wagen aanvaarden dan die die ingeschreven is voor zover die beantwoordt aan de criteria van de rit.

Ik stort heden op rekening van de  RVCCB,  ING : BE38 3101 4396 6072 – BIC: BBRUBEBB

  • piloot en copliloot : 150 €
  • passagier in oldtimer : 70 €                     
  • piloot allen : 80 €
  • passagier in oldtimer : 70 €                     
  • kinderen jonger dan10 jaar gratis0 €                                  
  • ik ben geen lid – éénmalige deelname : 30 €                                    
  • ik wens lid te worden – Lidmaatschap 2023 : 60 €  **                               

Totaal:     

** Met de jaarlijkse bijdrage ontvangt u alle correspondentie en het Clubblad Veteran Cancans en dekt ook het lidmaatschap bij de BEHVA

Dit bulletin invullen en terugsturen; ook elektronisch zelfs niet ondertekend impliceert akkoord met de inschrijfvoorwaarden.                      

Datum:……………………………………….Handtekening……………………………………

PDF INSCHRIJVINGSBULLETIN, klik hier