3e L to BDate / Heure
Date(s) - 01/11/2023 - Toute la journée

Catégories


Begin november, traditioneel de periode voor een laatste ritje met de pré-1905 automobielen en motocyclettes. Het wordt dit jaar (V)Lissegem to Blankenberge. Het weer is steeds de grootste onbekende op 1 november maar wij weten dat de sfeer het steeds haalt van mindere weersvoorspellingen .

R E G L E M E N T

Alle voertuigen moeten een gevarendriehoek, een brandblusser, een eerste-hulp kit en een veiligheidsjasje aan boord hebben.  De wegcode dient te worden gerespecteerd met inbegrip de bepalingen inzake het alcoholgebruik. Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen goederen en zijn wagen. De verantwoordelijkheid van de Club zal niet kunnen ingeroepen worden in geval van brand, diefstal, verlies, schade, vandalisme of ongeluk met andere voertuigen. Bij pech is het laden en vastmaken van het voertuig de verantwoordelijkheid van de eigenaar in samenspraak met de pechverhelper. De wagen wordt naar de startplaats gebracht of naar een meer nabije plaats op aangeven van de eigenaar.

P R O G R A M M A

Van 9.00 tot 9.30 uur  : Ontvangst in ‘t Jacobientje, Vijfwegestraat 15 in 8421 Vlissegem-De Haan.

Opgelet 1 : sommige GPS geven als adres Vufwegestraat… beide zijn 1700 m na het rondpunt met Restaurant Julia’s.

Opgelet 2 : een matje zal u bij de start gegeven worden om de dijk olieloos te laten. Matje wordt na gebruik aan de organisator terug gegeven.

Overhandigen Roadboek

Vertrek rond 9.30 uur voor een eerste lus van 23 km door het vlakke polderland

10.30 uur halte voor warme soep en per persoon een zak met 2 koffiekoeken, 2 belegde broodjes en een drankje.

11.15 uur gespreid vertrek voor tweede rit van 22 km naar Blankenberge

12.00 uur  aankomst vóór de Pier van Blankenberge

13.00 uur de laatste voertuigen verlaten Blankenberge voor de rit van 25 km naar de startplaats

Rond 14,30 uur aankomst in Vlissegem – voor een broodje braadworst. Einde rit.

Inschrijvingen uiterlijk tegen 22 oktober 2023

Indien uw voertuig net voor de rit pech zou hebben kan u met de moderne auto volgen. U zal echter geen toegang hebben tot de parking vóór de Pier in Blankenberge.

Zijn in de inschrijving begrepen :

  • de rallyplaat
  • geplastificeerd roadboek
  • zakje met ontbijt, broodjes en drank
  • soep
  • braadworst
  • drankbonnetjes
  • volgwagen

Organisatoren:                                  

Marc & Vera Sabbe ( 050 811923)                                                         

                                                         

                                                                                                       

             

Hierbij inschrijvingsformulier IMPERATIEF te sturen per mail (rvccb@rvccb.be) met marc.sabbe@telenet.be en

guymahy@skynet.be in cc  uiterlijk tegen 22 oktober 2023. Het betalen van de bijdrage op rekening RVCCB 

BE38 3101 4396 6072 –  BIC : BBRUBEBB doet dient als bevestiging.

                                                                           

INSCHRIJVINGSBULLETIN

Ondergetekende , Naam :………………………………………………………Voornaam ……………………………..…….

Adres : straat  ………………………………………………………………………………..n°……………………………………….

Stad/ gemeente  ……………………………………………………………postcode ………………………Land…..………………

N° GSM…………………………

Indien gekend : naam co-piloot : …………………………………………………………………………………..;

zal deelnemen aan de “L to B ” op woensdag 1 november 2023 met zijn voertuig :

Merk……………………………………… Type …………………………… Jaar…..….…………………

Nummerplaat  ………………   

            

De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan huidige rit. Hij verklaart dat de staat van zijn voertuig en de inschrijving beantwoorden aan de wettelijke normen en geldende reglementen en geldig verzekerd is voor het evenement. Hij verbindt zich alle regels betreffende de wegcode te eerbiedigen. In geval van overmacht kan de organisator een andere wagen aanvaarden dan die die ingeschreven is voor zover die beantwoordt aan de criteria van de rit.

Ik stort heden op rekening van de  RVCCB,  ING : BE38 3101 4396 6072 – BIC: BBRUBEBB

       • piloot en co-piloot              58 € ………………….. 

  • piloot alleen                       29 € …………………… €
  • ik ben geen lid  eenmalinge deelname                         30 €                                  …………………….€

                                                                                                                           Total: …………………… €

Dit bulletin invullen en terugsturen, ook elektronisch en niet ondertekend, impliceert akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

                     

Datum:……………………………………….Handtekening……………………………………

inschrijvingsbulletin PDF