Datum / Tijd
Datum(s) - 08/02/2020 - 10:00 - 12:00

Plaats :
Autoworld

Categorieën


Wij hebben de eer en het genoegen U uit te nodigen aanwezig te zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de leden van de VETERAN CAR CLUB BELGIUM die plaats vindt in :

.

AUTOWORLD – Jubelpark, Brussel

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020 om 10.30 uur

Vanaf 10.00 uur inschrijving op de aanwezigheidslijst.

 

Aangezien er geen kandidaten zijn om de Raad van Bestuur te vervoegen zullen er geen verkiezingen zijn.

 

OPGELET / PARKING…..

 

DAGORDE

1) Opening van de vergadering door de Voorzitter Didier Liégeois – Verslag van de Voorzitter ;

2) Goedkeuring van het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van 2 februari 2019.

3) Voorstelling van de nieuwe leden die gedurende het jaar zijn toegetreden;

4) Verslag van de Voorzitter van de Technische Commissie ;

5) Verslag van de Secretaris Generaal ;

6) a) Verslag van de Penningmeester en voorstelling van de rekeningen van het voorbije boekjaar ;

b) Verslag van de commissarissen ;

c) Goedkeuring van de rekeningen en het verlenen van de kwijting aan de Raad van Bestuur.

d)Voorstelling van het budget voor 2020 en bepaling van de bijdragen voor 2021;

7) Benoeming van een commissaris en een plaatsvervangend commissaris ;

8) Verslag over de activiteiten van 2019; – Uitreiking Wisselbeker RVCCB

9) Diversen

 

Wij hopen dat jullie talrijk op deze jaarlijkse vergadering zullen aanwezig zijn.

 

Voor de Raad van Bestuur van de ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM

Didier Liégeois, Voorzitter

 


Reserveringen

Reserveringen kunnen afgesloten zijn . De redenen kunnen zijn: "ze zijn nog niet beschikbaar, latere inschrijfdatum", "je bent niet verbonden met de site", "uw lid categorie geeft u geen toegang tot dit evenement"