Login

Om uw lidmaatschap te wijzigen of te controleren de vervaldatum, klik hieronder:

LID STATUS

Ter naleving van de regels GDPR van toepassing op het Europees grondgebied, verbindt de RVCCB er zich toe geen enkele persoonlijk gegeven van haar leden door te geven aan derden buiten de vereniging. De persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de activiteiten van de RVCCB. U kan op eender welk ogenblik vragen om uw gegevens uit het bestand van de club te schrappen. Dit kan schriftelijk of via de contact pagina met de melding ” Schrapping van mijn inschrijving op de website van de RVCCB”. Al uw gegevens zullen automatisch bij de server geschrapt worden.