ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM   vzw
laatste update: 24-04-2012
DE OUDE AUTO EN DE ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM
De oude auto.
Tot in 1955 waren er op het Europese vasteland, afgezien van de fabriekverzamelaars, slechts enkele, niet door het grote publiek gekende verzamelaars van oude auto's.
In Groot-Brittannië daarentegen, een land van tradities, zijn de auto's niet vernietigd geworden en reeds in 1935 reden de Engelsen van Londen naar Brighton en andere plaatsen met oude auto's die perfect gerestaureerd en onderhouden waren.
Ook in de Verenigde Staten hebben verzamelaars, echter weinigen, de meest markante proefmodellen van de Amerikaanse autoproductie van de sloop gered. Bij Ford was het museum van Dearbom reeds zeer bekend.
Plotseling werden bijna gelijktijdig in Europa, Zuid-Afrika, Australië en Ceylon verenigingen opgericht "om de oude auto te beschermen en om het grote publiek beter bekend te maken met de de oorsprong van de oude auto en zijn pioniers".
In België wordt in 1955, gesteund door Via Secura, de Royal Motor Eclair de Schaerbeek, de Royal Automobile Club of Belgium en de Touring Club Royal de Belgique, in Schaarbeek een comité opgericht om een "Rallye des Ancêtres de l'Automobile" te organiseren.
Dit initiatief wordt in de Belgische autowereld met scepticisme en veel ironie ontvangen, maar wordt door het publiek integendeel enthousiast onthaald. Zodanig enthousiast dat de "Premier Rallye des Ancêtres de l'Automobile" die plaats vond op 27 en 28 juni 1956, van Schaarbeek naar Alle s/Semois en terug, 56 voertuigen van voor 1925 bijeen bracht en een succes kende langs de wegen zoals de meest schitterende rondes van Frankrijk voor wielrenners!
Zo werd dan de Veteran Car Club Belgium geboren op 2 juli 1956. Zij telt nu ongeveer 400 leden, eigenaars van minstens één oude auto.
De interesse voor een oude auto verspreidde zich over de hele wereld en in 1963 waren er clubs in alle landen van Europa, zelfs in Oost-Duitsland en Tsjecho-Slowakije. Vervolgens werden er clubs opgericht in Brazilië, Japan, Canada, Australië, enz...
Waarom in een oude auto?
Waarom rijden met deze categorie auto's wanneer het zo een eenvoudig zou zijn om naargelang het geld dat men wil besteden te rijden met een 2 PK, een V.W. of de één of andere Aston, Alfa of Ferrari?
Is het niet eenvoudiger als men hulde wil brengen aan de pioniers van de auto om de oude auto veilig weg te zetten in een lokaal onder een purper baldakijn, omringd met een beschermende koord en met een technische beschrijving en enkele lovende woorden voor degene die deze machine uitgevonden heeft er bovenop geplaatst?
De oude auto is een voertuig met eigen aandrijving, het eerste dat zich voort bewoog met zijn eigen energie, en geeft pas de volheid van zijn impressie weer wanneer het in beweging is en zich verplaatst op de weg met de snelheid waarvoor het ontworpen is.
De verzamelaars.
België mag trots zijn op zijn mooie privéverzamelingen. De verzameling aangelegd in Leuze en in Brussel (Autoworld) door Mijnheer Ghislain MAHY, bevat meer dan 900 voertuigen en moto's van elke leeftijd.
Er zijn echter in ons land en over de hele wereld duizenden eigenaren die twee of drie auto's zelf gerestaureerd hebben die zij gebruiken voor hun verplaatsingen tijdens de rondritten georganiseerd door de nationale Veteran Car Clubs of andere clubs.