ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM   vzw
laatste update: 14-12-2015

De rally's van de RVVCB zijn voorbehouden aan alle wagens gebouwd voor 1940. Wat onze Belgische leden betreft, de wagens moeten door onze club gehomologeerd zijn of de homologatieprocedure moet opgestart zijn.

Maatschappelijke en administratieve zetel
Beeckmanstraat 53, 1180 Brussel - Tel. 02/217.56.30 - Fax 02/219.82.34 - E-mail : info@rvccb.be
De RVCCB is medeoprichter en lid van de Internationale Federatie der Oude Wagens (F.I.V.A.), erkend door de Koninklijke Automobiel Club van België en de Touring Wegenhulp van België.

De Club
De Royal Veteran Car Club Belgium en Motor Eclair de Schaerbeek is opgericht in 1956. De club is democratisch gestructureerd als V.Z.W., waarin elk effectief lid stemrecht heeft. Zij wordt geleid door een Raad van Bestuur en telt verschillende raadgevende commissies.

De Technische Commissie verifieert de authenticiteit van het voertuig en de staat van restauratie, en levert een door de overheden erkend certificaat van officiële goedkeuring en datum af.

De Evenementencommisie verenigt de commissarissen-generaal van de ongeveer 12 rally's die jaarlijks georganiseerd worden in België en houdt toezicht op de organisatie van deze rally's.

De Public Relations Commissie houdt zich bezig met de betrekkingen van de club met de autoriteiten en het buitenland. Zij organiseert bijeenkomsten, retrospectieve tentoonstellingen en seminaries.

De Juridische Commissie buigt zich over de juridische aspecten in verband met het bezit en gebruik van onze oude wagens om alzo onze belangen te verdedigen.

De bibliotheek van de Royal Veteran Car Club Belgium bevat tegenwoordig, dankzij het ontelbaar aantal giften, meer dan 2000 boekdelen, catalogussen en autotijdschriften over de "heroïsche periode".
Men moet met een auto uit die periode gereden hebben om te begrijpen dat iemand, die het waagt deel te nemen aan een tweedaagse rally van 300 km, dit niet doet om zich interessant te maken maar dat hij probeert te herbeleven wat in 1900 een topprestatie was.
De leden van de R.V.C.C.B. nodigen U uit dergelijke krachttoeren met hen te beleven door lid te worden van hun club. Er zijn verschillende mogelijkheden uitgedokterd om lid te worden van de club, zelfs al bent U geen eigenaar van een oude wagen.

Bij de Royal Veteran Car Club Belgium worden de wagens ingedeeld in verschillende categorieën volgens hun bouwjaar:
"pioniers" vanaf de oorsprong tot en met 1904
"veteraan" van 1905 tot en met 1918
"vintages A" van 1919 tot en met 1925
"vintages B" van 1926 tot en met 1930
"classics" van 1931 tot en met 1939