Algemene Vergadering 2024Date / Heure
Date(s) - 18/02/2024 - Toute la journée

Emplacement :
Sauce Park Woluwé

Catégories


 Algemene Vergadering 2024 – Oproep

 Geacht lid,

Wij hebben de eer u uit te nodigen de jaarlijkse algemene vergadering van de leden van de Royal Veteran Car Club Belgium bij te wonen. Die zal plaatsvinden op zondag 18 februari 2024 om 11.00 uur stipt in de “Sauce Park”  Av. Edmond Galopin, 1, 1150 Woluwe Saint Pierre,1ste verdieping (centraal in het park)

 BELANGRIJK: met het oog op de logistieke organisatie wordt u verzocht uw deelname aan de AV te bevestigen vóór 10 februari 2024 per e-mail: rvccb@rvccb.be of per post naar Xavier Durieu, Pierre Delacroixstraat 23, 1150 Brussel.

 Van 10.45 uur tot 11.00 uur: inschrijving van de aanwezigen.

AGENDA

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter Didier Liégeois – Verslag van de voorzitter
2. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van 25 februari 2023
3. Voorstelling van de nieuwe leden toegetreden in 2023
4. Verslag van de voorzitter van de Technische Commissie
5. a) Verslag van de penningmeester en voorstelling van de rekeningen van het afgelopen jaar
b) Verslag van de commissarissen
c) Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de Raad van Bestuur voor het beheer
d) Voorstelling van de begroting voor het nieuwe begrotingsjaar en vaststelling van de bijdrage voor 2025
6. Benoeming van een effectieve commissaris en een plaatsvervangende commissaris
7. Verslag van de secretaris-generaal
8. Verkiezingen *
De volgende bestuurders zijn einde mandaat: de heren Xavier Durieu, Didier Liégeois, Guy Mahy, Nicolas Stalon en Christian Wautier.
Hebben zich verkiesbaar gesteld: de heren Xavier Durieu, Didier Liégeois , Guy Mahy, Nicolas Stalon.
9. Diversen

 Hoogachtend,

 Voor de Raad van Bestuur van de ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM

Didier Liégeois (De voorzitter)                                                Xavuer Durieu (Secretaris)

*Art 13 : Alleen de leden die hun bijdrage voor het lopende jaar voldaan hebben, hebben stemrecht.

Hiebij vindt u de

Notulen van de AV 2023

De volmacht


Réservations

Les réservations vous sont fermées. Les raisons peuvent être : "elles ne sont pas encore disponibles, date de vente ultérieure", "vous n'êtes pas connecté au site", "votre catégorie de membre ne vous donne pas accès à cet événement" - Reservaties zijn niet mogelijk , reden : nog niet open, U bent niet ingelogd, uw ledenstatus geeft u geen toegang tot dit evenement