V O O R S T E L L I N G

De Royal Veteran Car Club Belgium werd in 1956 opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk. Elk lid heeft stemrecht en de club wordt beheerd door een bestuursorgaan dat bestaat uit maximaal 9 bestuurders.

De voertuigen waarmee de leden deelnemen aan de evenementen van de RVCCB moeten beantwoorden aan de criteria voor deelname. Sommige evenementen worden georganiseers voor bepaalde categorieën.

De wagens ingedeeld in verschillende categorieën volgens hun bouwjaar:

  • « pioniers » vanaf de oorsprong tot en met 1904
  • « veteraan » van 1905 tot en met 1918
  • « vintages A » van 1919 tot en met 1925
  • « vintages B » van 1926 tot en met 1930
  • « classics » van 1931 tot en met 1939 

« pioniers » vanaf de oorsprong tot en met 1904

« veterans » van 1905 tot en met 1918

« vintages A » van 1919 tot en met 1925

« vintages B » van 1926 tot en met 1930

« classics » van 1931 tot en met 1939

De club biedt haar leden de mogelijkheid hun auto nog beter te kennen door een datering of homologatie aan te vragen. Hierbij zal de technische commissie de authenticiteit van het voertuig nazien, de staat van het voertuig en eventuele restauratie waarna een daterings-of homologatie certificaat wordt afgeleverd.

De club heeft tal van boeken, tijdschriften , werken, catalogi en publicaties daterend uit het ‘ heroïsch tijdperk’.

Een « papieren» publicatie de Veteran Cancans, verschijnt 3 x per jaar en publiceert artikelen over het reilen en zeilen van de club, over het oldtimer gebeuren in het algemeen en interessante weetjes. Naast deze publicaties worden de leden via regelmatige Newsletters op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen of komende activiteiten, ook soms van andere clubs. Er is ook plaats voor kleine advertenties.