D E E L N E M I N G S C R I T E R I A

Criteria waaraan de voertuigen moeten voldoen om deel te nemen aan de evenementen van de club.

De RVCCB wil kwaliteitsvolle voertuigen voorstellen, zowel vanuit historisch als mechanisch oogpunt. Om te kunnen deelnemen aan de rally’s vraagt de RVCCB dat het voertuig gehomologeerd is, de aanvraag tot homologatie werd ingediend of dat de auto voldoet aan de volgende minimale criteria:

1° Worden toegelaten de voertuigen waarvan het chassis, de motor, de transmissie en het koetswerk conform en origineel zijn en als rollend geheel hebben bestaan. Mechanische onderdelen mogen vervangen zijn, maar moeten identiek zijn aan de originele onderdelen.

2° Het koetswerk moet destijds bestaan hebben. Het mag hersteld of herbouwd zijn volgens de originele kenmerken van de wagen of volgens criteria die overeenstemmen met wat in de periode geproduceerd werd. De kleur moet die van het origineel voertuig zijn of binnen de criteria van het bouwjaar/tijdperk van de wagen vallen.

3° Replica’s of auto’s herbouwd uit diverse elementen worden niet aanvaard.

4° In geval van twijfel zal de RVCCB bijkomende informatie en foto’s vragen zodat de Technische Commissie haar mening kan geven.